با نمونه سوالات استخدامی بار اول در امتحان استخدامی قبول شویم

نمونه سوالات استخدامی با جواب


دانلود نمونه سوالات استخدامی قضاوت

نمونه سوالات استخدامی قضاوت

نمونه سوالات استخدامی قضاوت

دانلود کامل ترین بسته نمونه سوالات استخدامی قضاوت ( ۱۷ سال گذشته تا کنون ) بیش از ۱۸۰۰ نمونه سوال استخدامی در ۳۲۴ صفحه شامل نمونه سوالات تشریحی ، نمونه سوالات چهار جوابی و مصاحبه استخدامی امر قضا

 •  ۱۴۰ نمونه سوالات استخدامی قضاوت سال ۱۳۷۹ با پاسخ نامه
 • ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی قضاوت سال ۱۳۸۹ با پاسخ نامه
 • ۱۸۰ نمونه سوالات استخدامی قضاوت سال ۱۳۹۰ با پاسخ نامه
 • ۲۲۰ نمونه سوالات استخدامی قضاوت سال ۱۳۹۱ با پاسخ نامه
 • ۵۱۴ نمونه سوال مصاحبه استخدامی امر قضا (جلد اول )
 • ۶۲۳ نمونه سوال مصاحبه استخدامی امر قضا ( جلد دوم )

 

نمونه سوالات استخدامی قضاوت


دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

دانلود بسته طلایی استخدامی بانک مسکن شامل آزمون استخدامی سال های گذشته بانک مسکن و آموزش بانکداری

جامه ترین نمونه سوالات استخدامی موجود

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن


دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه

مصاحبه استخدامی بانک سپه

مصاحبه استخدامی بانک سپه

دانلود کامل ترین بسته استخدامی بانک سپه شامل

 • نمونه سوال استخدامی بانک سپه سال ۱۳۸۷(۲۳۵ سوال) با جواب pdf
 • نمونه سوال استخدامی بانک سپه سال ۱۳۹۳(۶۴ سوال) با جواب pdf
 • نمونه سوالات تخصصی بانکداری با جواب (۱۲۰ سوال) pdf
 • آموزش علوم بانکی ۲۴۶ صفه pdf
 • آموزش پول بانک ۲۵۴ صفحه pdf
 • آموزش بانکداری با فرمت پاورپوینت(انواع چک)

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه


دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوال استخدامی اموزش و پرورش

دانلود کامل ترین بسته نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 • بخش اول ادبیات ۴۲ صفحه دارای ۲۵۰ سوال به همراه پاسخ نامه
 • بخش دوم آموزش ۵ صفحه دارای ۳۰ سوال
 • بخش سوم کامپیوتر ۱۲ صفحه دارای ۸۷ سوال به همراه پاسخ نامه
 • بخش چهارم هوش ۴۶ صفحه دارای ۲۴۰ سوال به همراه پاسخ نامه
 • بخش پنجم معارف اسلامی ۳۸ صفحه دارای  ۲۵۰ سوال به همراه پاسخ نامه
 • بخش ششم ریاضیات ۵۱ صفحه دارای ۲۵۰ سوال به همراه پاسخ نامه
 • بخش هفتم علوم اجتماعی سیاسی ۳۸ صفحه دارای ۳۲۰ سوال به همراه پاسخ نامه
 • بخش هشتم زبان  ۲۶ صفحه دارای  ۲۶۴ سوال به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 


دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت و پتروشیمی

نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت

نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی شیمی

بسته زیر کامل ترین نمونه سوال  رشته مهندسی شیمی می باشد بیش از ۱۵۰۰ نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی برای سوالات تخصصی

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۵۵ عدد سوال تخصصی استخدامی ترمودینامیک به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مکانیک سیالات به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۲۲ عدد سوال تخصصی استخدامی انتقال حرارت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۱۹ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخ تشریحی
 • ۸۹ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث ترمودینامیک به همراه پاسخ تشریحی
 • ۱۱۸ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث شیمی آلی و تجزیه به همراه پاسخ تشریحی
 • ۱۷۳ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث انتقال حرارت و مکانیک سیالات به همراه پاسخ تشریحی
 • ۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث موازنه انرژی و موتد به همراه پاسخ تشریحی

سوالات استخدامی شرکت نفت مهندسی شیمی


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی مکانیک

با دانلود بسته طلایی مکانیک قبولی خود را در آزمون استخدامی شرکت نفت تضمین کنید

 • در کل ۱۴۶۸ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مکانیک به همراه پاسخ نامه
 • نمونه سوال ۱۰ سال گذشته  آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مکانیک مبحث سیالات به همراه پاسخ تشریحی
 •  نمونه سوالات ۱۱ سال گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مکانیک تخصص کنترل فرآیند و طراحی راکتور به همراه پاسخ تشریحی
 •  نمونه سوال ۱۲ سال گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت سوالات عمومی شامل ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی ۷۵ سوال کامپیوتر ۱۲۲ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخ نامه تستی
 • نمونه سوال ۱۰ سال گذشته شرکت نفت رشته مکانیک انتقال حرارت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ل نمونه سوالات ۱۱ سال گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 •  شامل نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی مکانیک مبحث انتقال جرم و عملیات واحد با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت  مهندسی مکانیک


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی صنایع

بسته طلایی مهندسی صنایع شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۱۲ سال گذشته به همراه پاسخ تشریحی

هزار و سیصد نمونه سوال استخدامی شرکت نفت

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۲۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه پاسخ نامه
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به همراه پاسخ نامه
 • ۱۲۵ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها به همراه پاسخ نامه
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تحلیل سیستم ها به همراه پاسخ نامه
 • ۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول مدیریت و تئوری سازمان به همراه پاسخ نامه
 • ۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تحقیق در عملیات به همراه پاسخ نامه تشریحی
سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت مهندسی صنایع

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی عمران

بسته طلایی نمونه مهندسی عمران شامل ۱۰۰۰ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۱۸ صفحه

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی مکانیک خاک و پی سازی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۸۵ عدد نمونه سوال استخدامی مکانیک سیالات و هیدرولیک به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی طراحی سازه های فولادی و بتنی به همراه پاسخ نامه تشریحی

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت مهندسی عمران


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی برق

بسته طلایی مهندسی برق کامل ترین نمونه سوال شرکت نفت رشته مهندسی برق شامل ۱۰۲۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۳۳ صفحه

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدار الکتریکی ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی بررسی سیستم قدرت ۱ به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۲ عدد سوال تخصصی استخدامی الکترونیک ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی سیستم های کنترل خطی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها به همراه پاسخ نامه تشریحی

آزمون استخدامی شرکت نفت مهدسی برق


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مدیریت ( مدیریت بازرگانی )

بسته طلایی مدیریت کامل ترین نمونه سوال شرکت نفت رشته مدیریت بازرگانی  شامل ۱۸۲۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۷۱ صفحه تضمین قبولی با جامع ترین بسته سوالات استخدامی شرکت نفت.

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۲۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی تئوریهای مدیریت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۷۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مبانی و اصول سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی رفتار سازمانی به همراه پاسخ نامه
 • ۱۴۵ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی منابع انسانی به همراه پاسخ نامه
 • ۲۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی بازاریابی به همراه پاسخ نامه
 • ۹۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخ نامه تشریجی
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی اقتصاد مدیریت به همراه پاسخ نامه

آزمون استخدامی شرکت نفت مدیریت


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته حسابداری

کامل ترین بسته رشته حسابداری موجود ، شامل ۱۰۸۸ سوال استخدامی شرکت نفت در ۴۰۲ صفحه به همراه پاسخ تشریحی

نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت از  ۱۲ سال پیش تاکنون

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۸۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول حسابداری به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری مالی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابرسی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری صنعتی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی قانون محاسبات عمومی و مناقصات به همراه پاسخ نامه

آزمون استخدامی شرکت نفت حسابداری

 


سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت رشته

 


نمونه سوالات استخدامی

سایت آزمون های جامع ترین نمونه سوالات استخدامی از جمله نمونه سوالات استخدامی بانک ها سازمان های دولتی – شرکت نفت و… را گرد آوری کرده است و یاری کننده کارجویان عزیز از زمان ثبت نام آزمون استخدامی تا جلسه مصاحبه استخدامی می باشد . نمونه سوالات استخدامی با فرمت pdf می باشد به این معنی است که کارجویان می توانند از طریق کامپیوتر تبلت و تلفن های همراه هوشمند فایل نمونه سوالات استخدامی را تهیه کرده و مطالعه کنند . سایز فایل ها متفاوت است و در هر صفحه سایز فایل های pdf مشخص شده است با این حال اگر از گوشی همراه اندروید استفاده می کنید و تابه حال از فایل های pdf  استفاده نکرده اید برای مطالعه بسته های نمونه سوالات استخدامی برنامه pdf خوان از بازار دانلود کرده سپس از طریق این نرم افزار فایل نمونه سوالات استخدامی را باز کنید گوشی های ایفون نیازی به نصب نرم افزار ندارند و می توانند از طریق ای بوک بسته نمونه سوالات استخدامی را باز کرده و آن را مطالعه کنند.

با این وجود پشتیبان سایت از طریق تلگرام در خدمت شما کارجویان عزیز می باشد.

نمونه سوالات استخدامی برای ایفون

نمونه سوالات استخدامی برای اپل

برنامه باز کردن فایل نمونه سوالات استخدامی برای اندروید

برنامه اندروید نمونه سوالات استخدامی


چرا دانلود نمونه سوالات استخدامی اهمیت دارد ؟

نمونه سوالات استخدامی که در سایت آزمون ها موجود می باشد شامل نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته می باشد به عنوان مثال برای آمادگی آزمون استخدامی وزارت نفت سایت آزمون ها فایلی تهیه کرده است که شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵ وزارت نفت و پتروشیمی های کل کشور می باشد در نتیجه با تهیه نمونه سوالات استخدامی شما به بانک اطلاعاتی جامع و کاملی دسترسی خواهید داشت . اکثر سوالات آزمون های استخدامی با پاسخ های تشریحی می باشد که شما را در  مطالعه مفهومی نمونه سوالات یاری می کند.

باید توجه داشت که در آزمون های استخدامی خیلی از سوالات تکراری می باشند خارج از تکراری بودن سوالات اکثر سوالات مفهومی مشابه دارند به عبارت دیگر اگر مبحثی در آزمون استخدامی مهندسی فناوری اطلاعات راجع به زیر شبکه ها باشد در سال های گذشته نیز این موضوع بار ها و بارها تکرار شده است ممکن است سوالات عینا تکرار نشود ولی قطعا با مطالعه نمونه سوال آزمون های استخدامی سال های گذشته می توان به راحتی به سوالات پاسخ داد.


بهترین زمان جهت دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی

بهترین زمان برای دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی را نمی توان گفت ولی هرچه زودتر شروع به مطالعه کنید بهتر است از زمان تصمیم شما برای شرکت در آزمون استخدامی فایل نمونه سوال آزمون های استخدامی را تهیه کنید و به صورت مستمر تکرار کنید تا هیچ مبحثی را فراموش نکنید اما اگر هم به زمان آزمون نزدیک شده اید و هنوز نمونه سوالات سال قبل را تهیه نکرده اید پیشنهاد می شود هیچ گونه استرس و نگرانی را به خود وارد نکنید و با اعتماد بنفس فایل تهیه کرده و حتی نمونه سوال یک سال هم وقت شود مطالعه کنید بهتر از هیچی می باشد

اما پیشنهاد ویژه سایت آزمون ها برای کارجویانی که قصد دارند در سازمان های دولتی ارگان ها و دستگاه های اجرایی استخدام شوند این است که تا قبل از اعلام استخدامی دستگاه ها دروس تخصصی خود را مطالعه کنند مانند کنکور کارشناسی ارشد حتی می توانند از منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد استفاده کنند و مطالعات خود را ادامه دهند هم زمان با مطالعه خلاصه برداری کنند پس از اعلام استخدامی سازمان ها و ارگانها نسبت به تهیه نمونه سوالات آزمون استخدامی سال های گذشته را تهیه کرده و تا روز آزمون تمام تمرکز خود را بر روی نمونه سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی بگذارند این امر تضمین کننده قبولی شما در آزمون استخدامی می باشد .

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در برخی آزمون ها سوالات عمومی بسیار اهمیت دارد حتی در برخی از آزمون ها اگر نمره سوالات عمومی به حد نصاب نرسد سوالات تخصصی را تصحیح نمی کنند.


دانلود رایگان  نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی

همان طور که در بالا ذکر شد دروس عمومی در آزمون های استخدامی اهمیت ویژه ایی دارند به طوری که در برخی از کنکور های استخدامی ابتدا دروس عمومی تصحیح می شود و اگر به حد نصاب برسد پاسخ های تخصصی تصحیح می شود .

سوال بسیاری از کارجویان این است که چه منبعی برای دروس عمومی آزمون استخدامی مطالعه شود بهترین منبع مطالعاتی منابعی است که در سطح دروس کارشناسی دانشگاه اراپه شده است


 

……………………………………………………………….