نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت - نمونه سوالات استخدامی

کامل ترین بسته  نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت تمامی رشته ها

نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت

نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت

 


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی شیمی

بسته زیر کامل ترین نمونه سوال  رشته مهندسی شیمی می باشد بیش از ۱۵۰۰ نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی برای سوالات تخصصی

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۵۵ عدد سوال تخصصی استخدامی ترمودینامیک به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مکانیک سیالات به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۲۲ عدد سوال تخصصی استخدامی انتقال حرارت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۱۹ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخ تشریحی
 • ۸۹ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث ترمودینامیک به همراه پاسخ تشریحی
 • ۱۱۸ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث شیمی آلی و تجزیه به همراه پاسخ تشریحی
 • ۱۷۳ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث انتقال حرارت و مکانیک سیالات به همراه پاسخ تشریحی
 • ۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی سال های گذشته شرکت نفت مبحث موازنه انرژی و موتد به همراه پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوال مهندسی شیمی


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی مکانیک

با دانلود بسته طلایی مکانیک قبولی خود را در آزمون استخدامی شرکت نفت تضمین کنید 

 • در کل ۱۴۶۸ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مکانیک به همراه پاسخ نامه
 • نمونه سوال ۱۰ سال گذشته  آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مکانیک مبحث سیالات به همراه پاسخ تشریحی
 •  نمونه سوالات ۱۱ سال گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مکانیک تخصص کنترل فرآیند و طراحی راکتور به همراه پاسخ تشریحی
 •  نمونه سوال ۱۲ سال گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت سوالات عمومی شامل ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی ۷۵ سوال کامپیوتر ۱۲۲ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخ نامه تستی
 • نمونه سوال ۱۰ سال گذشته شرکت نفت رشته مکانیک انتقال حرارت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ل نمونه سوالات ۱۱ سال گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 •  شامل نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی مکانیک مبحث انتقال جرم و عملیات واحد با پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوال رشته مکانیک


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی صنایع

بسته طلایی مهندسی صنایع شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۱۲ سال گذشته به همراه پاسخ تشریحی

هزار و سیصد نمونه سوال استخدامی شرکت نفت

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۲۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه پاسخ نامه
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به همراه پاسخ نامه
 • ۱۲۵ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها به همراه پاسخ نامه
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تحلیل سیستم ها به همراه پاسخ نامه
 • ۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول مدیریت و تئوری سازمان به همراه پاسخ نامه
 • ۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تحقیق در عملیات به همراه پاسخ نامه تشریحی

دانلود نمونه سوال رشته مهندسی صنایع


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی عمران

بسته طلایی نمونه مهندسی عمران شامل ۱۰۰۰ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۱۸ صفحه

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی مکانیک خاک و پی سازی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۸۵ عدد نمونه سوال استخدامی مکانیک سیالات و هیدرولیک به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی طراحی سازه های فولادی و بتنی به همراه پاسخ نامه تشریحی

دانلود نمونه سوال مهندسی عمران


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مهندسی برق

بسته طلایی مهندسی برق کامل ترین نمونه سوال شرکت نفت رشته مهندسی برق شامل ۱۰۲۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۳۳ صفحه

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدار الکتریکی ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی بررسی سیستم قدرت ۱ به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۲ عدد سوال تخصصی استخدامی الکترونیک ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی سیستم های کنترل خطی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها به همراه پاسخ نامه تشریحی

 

دانلود نمونه سوال مهندسی برق

 

 


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مدیریت بازرگانی

بسته طلایی مدیریت کامل ترین نمونه سوال شرکت نفت رشته مدیریت بازرگانی  شامل ۱۸۲۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۷۱ صفحه تضمین قبولی با جامع ترین بسته سوالات استخدامی شرکت نفت.

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۲۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی تئوریهای مدیریت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۷۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مبانی و اصول سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی رفتار سازمانی به همراه پاسخ نامه
 • ۱۴۵ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی منابع انسانی به همراه پاسخ نامه
 • ۲۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی بازاریابی به همراه پاسخ نامه
 • ۹۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخ نامه تشریجی
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی اقتصاد مدیریت به همراه پاسخ نامه

 

دانلود نمونه سوال مدیریت بازرگانی

 


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته حسابداری

کامل ترین بسته رشته حسابداری موجود ، شامل ۱۰۸۸ سوال استخدامی شرکت نفت در ۴۰۲ صفحه به همراه پاسخ تشریحی

نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت از  ۱۲ سال پیش تاکنون

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۱۸۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول حسابداری به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری مالی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابرسی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری صنعتی به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی قانون محاسبات عمومی و مناقصات به همراه پاسخ نامه

 

 

دانلود نمونه سوال استخدامی رشته حسابداری

 


دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت رشته مدیریت

بسته طلایی مدیریت کامل ترین نمونه سوال شرکت نفت رشته مدیریت شامل ۱۸۲۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت نفت به همراه پاسخ تشریحی در ۳۷۱ صفحه تضمین قبولی با جامع ترین بسته سوالات استخدامی شرکت نفت.

 • ۴۰۰ سوال عمومی استخدامی شرکت نفت از ۱۲ سال پیش تاکنون به همراه پاسخ نامه
 • ۲۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی تئوریهای مدیریت به همراه پاسخ نامه تشریحی
 • ۱۷۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مبانی و اصول سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی رفتار سازمانی به همراه پاسخ نامه
 • ۱۴۵ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی منابع انسانی به همراه پاسخ نامه
 • ۲۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی بازاریابی به همراه پاسخ نامه
 • ۹۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخ نامه تشریجی
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی اقتصاد مدیریت به همراه پاسخ نامه

 

دانلود نمونه سوال مدیریت