کار در ترکیه :در این مطلب به شما آموزش می دهیم برای استخدامی و کار در کشور ترکیه چه اقداماتی را باید انجام دهید . ترکیه کشوریست اوراسیایی در شمال غربی ایران ، کشوری توریستی که سالانه مقصد میلیونها توریست می باشد یکی از گزینه های اصلی سفرهای خارج از کشور ایرانیان کشور ترکیه می […]