ترکیه کشوریست اوراسیایی در شمال غربی ایران ، کشوری توریستی که سالانه مقصد میلیونها توریست می باشد یکی از گزینه های اصلی سفرهای خارج از کشور ایرانیان کشور ترکیه می باشد در این مطلب قصد داریم وضعیت کار در ترکیه ، میزان تخصص و سرمایه مورد نیاز جهت کار در ترکیه همچنین راه های استخدامی […]