درآمد پرورش قارچ در منزل     همان طور که قبلا نیز گفته ایم پیشنهاد اکید سایت آزمون ها در این است که جوانان بجای استخدامی و به دنبال نمونه سوالات استخدامی و مصاحبه استخدامی گشتند به فکر کار در منزل و  کارآفرینی باشند هم وضعیت اشتغال در کشور بهبود می یابد هم به اقتصاد […]