پرورش قارچ در منزل پرورش قارچ  در منزل نیازمند یک سری آموزش ها و مهارت های تخصصی می باشد که در این مطلب قصد داریم به آموزش آن بپردازیم اولین اصل در کشاورزی زمان کاشت محصول است زمان مناسب برای پرورش قارچ در منزل از برج هفت تا برج نه امی باشد اما اگر ااز […]